Mallimestari

Mallimestari on termi, jota käytetään yleisesti vaatteiden kaavoittajasta tai teollisuudessa johtavasta kaavoittajasta. Se on myös tutkintonimike, jonka saa, kun opiskelee vaatetusalan (nykyään tekstiili- ja muotialan) erikoisammattitutkinnon. Se on korkein ammattitutkinto ja tarkoittaa esimerkiksi vaatturimestaria tai ompelijamestaria, kaavoituksessa siis mallimestaria.

Vaatetusalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on alan syvällinen ammattitaito. Hän voi toimia lähiesimiehenä tai asiantuntijana. Hän osaa hyödyntää uusimpia trendejä, materiaali-, kulttuuri- ja perinnetietoutta. Tutkinnon suorittaja osaa toimia sekä itsenäisesti että osana työryhmää. Hän osaa ohjeistaa sekä ohjata vaatteen valmistuksen vaiheita. Lisäksi hän edistää eettisyyttä ja ekologisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen alalla.

Opetushallitus 2018

Kaavoitukset toteuttaa ammattitaidolla Mallimestari, Artenomi (AMK) Suvi Virtanen.