Mallimestari

Mallimestari on termi, jota käytetään yleisesti vaatteiden kaavoittajasta tai teollisuudessa johtavasta kaavoittajasta. Se on myös tutkintonimike, jonka sai aiemmin, kun suoritti Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon. Nykyään nimikettä ei enää käytetä em. koulutuksessa.

Vaatetusalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on alan syvällinen ammattitaito. Hän voi toimia lähiesimiehenä tai asiantuntijana. Hän osaa hyödyntää uusimpia trendejä, materiaali-, kulttuuri- ja perinnetietoutta. Tutkinnon suorittaja osaa toimia sekä itsenäisesti että osana työryhmää. Hän osaa ohjeistaa sekä ohjata vaatteen valmistuksen vaiheita. Lisäksi hän edistää eettisyyttä ja ekologisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen alalla.

Opetushallitus 2019

Kaavoitukset toteuttaa ammattitaidolla Mallimestari, Artenomi (AMK) Suvi Virtanen.